Välutbildade ingenjörer ger ny energi till verkstadsindustrin